Regnskap

Regnskap oppleves som en plikt og kostbar belastning for mange. Myndigheter bruker lovgivning
til å pålegge bedrifter og næringsdrivende å føre oversikt over sin økonomi, ikke minst av hensyn til
skatter og avgifter.

Mange ser at dagens elektroniske regnskap er gode styringsverktøy både for overordnet og for mer
detaljert oppfølging. Dodo as har lenge tilbudt regnskapssystemet Lodo, der det enkelte foretak har
kunnet bidra aktivt selv til registreringen av bilag, og der man har fått løpende tilgang til bokføringen.
Dette systemet kommer nå i sterkt forbedret utgave under navnet Dodo, og det skal tas i bruk for for
kommende år.

I Dodo har man innsett at fakturaen er et nøkkeldokument som brukes både i utsteders og i
mottakers regnskap; det er på en måte en melding fra et regnskap til et annet. For begge parter
skal det knyttes til deres pengehåndteringsprosesser; alt dette skaper i dag mange minutters
sporingsarbeid for hver faktura hos begge parter. En bedrift som bruker fem minutter på hver
faktura, vil bruke et årsverk til dette for hver tyve tusen faktura.

Fakturabank er svaret på denne utfordringen.