fakturaBank

Spar penger og få en bedre oversikt over alle mottatte og sendte fakturaer.
De kan leses på nett, men kan også lagres i PDF og/eller skrives ut på papir.

En utsteder legger sin faktura i Fakturabank, og mottaker kan hente den ned eller skrive ut fra samme sted. Regnskapssystemer som virker sammen med Fakturabank, kan gjøre dette automatisk; de kan sende til og hente fra Fakturabank. Dette gjelder selvfølgelig for brukere av Lodo, men vi har også en integrasjonspakke for brukere av Mamut.

Fakturabank sikrer i første omgang at utsteder og mottaker av fakturaer kan automatisere sending og mottak ved at begge bruker samme kopi i Fakturabank.
I Fakturabank kan en fakturamottaker få betalingsinstruksjoner til sin bank, og han kan godkjenne dem for betaling bunkevis.
Tilbakemeldingen fra banken vil matche betalinger og fakturaer direkte, slik at arbeidskrevende sporing og mapping unngås.

Fakturabank vil derfor frigjøre ressurser til unødig papirarbeid og gi bedre oversikt over bedriftens pengeflyt.

For mer info, se fakturaBanks nettsider