Elektronisk faktura

Elektronisk handelsformat (EHF), er det nye formatet for faktura, kreditnota og purring som staten krever at offentlig sektor skal støtte fra 1.juli 2011. Dette er et rent elektronisk XML-format.
Ved bruk av dette standardformatet vil aktørene kunne sende og motta dokumenter likt slik at dokumentflyten går mer smidig og etterarbeidet på kontrollsiden blir enklere.

Lodo og fakturaBank støtter det nye formatet.